جشنواره فروش ویژه 40%

فروش ویژه نوین پرتو به مناسبت کنگره رادیولوژی ایران

تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۷

با شرایط فوق العاده+هدیه

جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید