پکس چیست و چه فوایدی دارد؟

پکس چیست و چه فوایدی دارد؟